Wie aan koffie met cake denkt, denkt vaak aan een begrafenis. Dit is weer zo echt typisch Hollands. Maar wist je dat je eigenlijk alles kan doen voor je begrafenis? We gaan een beetje non-topic, maar natuurlijk komt er weer veel koffie voor in dit verhaal!

Vroeger was het heel gebruikelijk om bij een ziekbed en na een overlijden een wake te houden. Tijdens zo’n wake las men veel uit de Bijbel en bood men elkaar  troost. Er waren veel strakke regels. Zo dekten mensen de spiegels in huis af en sloten ze alle gordijnen. Destijds lag er veel nadruk op het geloof, op boete doen, verdriet en rouw. Er was dus weinig aandacht voor eten en drinken.

Ontstaan van de traditie

Het echte ontstaan van de koffie en cake komt uit de Protestantse hoek. Een voorganger dacht: “Wat als we de mensen een kopje koffie aan zouden bieden voor de plechtigheid? En een versnapering waar suiker, zout en vet in zit?” Aan zijn huishoudster vroeg hij of zij een cake kon bakken. Sindsdien kregen de nabestaanden een kopje koffie met cake tijdens een begrafenis.

Tegenwoordig anders

De cake is nog steeds in beeld. Veel mensen vinden dat het erbij hoort. Maar je ziet ook de opkomst van andere zaken, zoals een bitterbal of een etagère. Ook de koffie maakte plaat voor andere dranken, zoals bier, wijn en frisdrank. Men wil tegenwoordig het helemaal zelf bepalen wat er in de aula geschonken en gegeten wordt. Een mooi voorbeeld is Lupine uitvaartverzorging. Bij deze uitvaartonderneming, die opereert in regio Westland en Haaglanden, kan je helemaal zelf kiezen wat je tijdens je uitvaart wilt serveren. Voor meer informatie hierover kan je eens kijken op www.lupineuitvaartverzorging.nl/mogelijkheden/. Hier vind je echt alle mogelijkheden omtrent de uitvaart.